ADVERTISEMENT

ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೀಮ್ ಸೇನೆ ಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಭೀಮ್ ಸೈನಿಕರು

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕು ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಂಪಮ್ಮದೇವಿ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೀಮ್ ಸೇನೆ (ರಿ) ಸಂಘಟನೆಯ ಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ...

Read more

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಅನ್ವಯ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲಮಂಗಲದ ಎಲೆತೋಟ ಕೆರೆ ಎರಿ ಹಿಂಭಾಗ ವಾಸ ವಾಗಿರುವ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವರ ಮಗಳಾದ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕೋಂ ಮಾದೇಶ್ ರವರು...

Read more

Subscribe to Receive News updates


ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

My Dream India Network
ADVERTISEMENT

Pin It on Pinterest