ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು:ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಳಿವನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ,ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ.ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು...

Read more

Subscribe to Receive News updates


ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

My Dream India Network
ADVERTISEMENT