ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಜೈವಿಕ ಗೋಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ

ಕೋಲಾರ: ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಕನಾ೯ಟಕ.ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ.ಜೈವಿಕ ಗೋಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ರೈತರಿಗೆ...

Read more

ಗೃಹರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮುನೇಶ್ ರವರು ದಿನಿಸಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು

ದಿನಾಂಕ 02-07-2021 ರಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕು ಗೃಹರಕ್ಷಕದಳದ ಗೃಹರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮುನೇಶ್ ರವರು ದಿನಿಸಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್...

Read more

Subscribe to Receive News updates


ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

My Dream India Network
ADVERTISEMENT